Zatwierdzony przez AAMI

Zatwierdzony przez AAMI

AAMI

Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) - Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej jest organizacją non-profit założoną w 1967 roku. Jest to zróżnicowana społeczność złożona z około 7 000 profesjonalistów połączonych jedną ważną misją - opracowywaniem, zarządzaniem i wykorzystywaniem bezpiecznej i skutecznej technologii medycznej.

AAMI jest głównym źródłem standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dla branży wyrobów medycznych, jak również praktycznych informacji, wsparcia i wskazówek dla pracowników służby zdrowia.