Zatwierdzony przez BIHS

Zatwierdzony przez BIHS

BIHS

British and Irish Hypertension Society (BISH) – Brytyjskie i Irlandzkie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego jest forum dla profesjonalistów pracujących w dziedzinie nadciśnienia i chorób układu krążenia w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Towarzystwo składa się z lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia specjalizujących się w opiece nad chorymi na nadciśnienie i pokrewnych polach oraz pracownikami klinicznymi i naukowcami zajmującymi się badaniami w zakresie układu sercowo-naczyniowego.

BIHS składa się z interdyscyplinarnych pracowników klinicznych i naukowców pracujących nad zmniejszeniem obciążenia i konsekwencji nadciśnienia i chorób układu krążenia w Wielkiej Brytanii, Irlandii i poza nią.

Towarzystwo zapewnia szerokie spektrum działań naukowych i edukacyjnych. Obejmują one: produkcję i regularną aktualizację znanych na całym świecie wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego; serwis informacyjny dla pracowników służby zdrowia; usługę walidacji dla producentów aparatów do pomiaru ciśnienia krwi; koordynowanie wspólnych badań nad aspektami nadciśnienia i ryzyka sercowo-naczyniowego; oraz organizowanie spotkań naukowych poświęconych wszystkim aspektom badań i zapewnieniu opieki związanej z nadciśnieniem i chorobami układu krążenia.

BIHS publikuje jedyną niezależną, recenzowaną listę aparatów do pomiaru ciśnienia krwi, która nie jest objęta interesem komercyjnym.