Ciśnieniomierze elektroniczne dzielą się ze względu na sposób pomiaru oraz miejsce pomiaru. Jeżeli chodzi o pierwszy podział, możemy rozróżnić:

  • ciśnieniomierze automatyczne - samoczynnie pompują powietrze do mankietu, dokonują pomiaru, wypuszczają powietrze z mankietu i wyświetlają wynik pomiaru
  • półautomatyczne - pompowanie odbywa się ręcznie za pomocą połączonej z mankietem gruszki. Pomiar i wypuszczenie powietrza z mankietu odbywa się już automatycznie

Jeżeli chodzi o miejsce pomiaru, dzielimy ciśnieniomierze na:

  • naramienne - mankiet umieszcza się bezpośrednio na ramieniu pomiędzy łokciem a pachą. Zaleca się zakładanie mankietu na obnażone ramię, dzięki czemu puls jest lepiej wyczuwalny i pomiar bardziej wiarygodny
  • nadgarstkowe - mankiet wraz z ciśnieniomierzem umieszcza się bezpośrednio na przegubie dłoni. Ten typ ciśnieniomierza jest wygodniejszy w użyciu, ale należy pamiętać, aby nadgarstek wraz z ciśnieniomierzem ustawić na poziomie serca. Każde przesunięcie ręki powyżej lub poniżej poziomu serca skutkuje, odpowiednio, zaniżeniem lub zawyżeniem pomiaru. Ponadto nie zaleca się stosowania ciśnieniomierzy nadgarstkowych przez osoby starsze z uwagi na słabiej wyczuwalne tętno na nadgarstku oraz większe ryzyko poruszenia ręką podczas pomiaru.